Засідання методичної ради СНАУ відбудеться 7 жовтня 2019 р. о  14-30 в залі засідань вченої ради.

  Порядок денний 

  1. Про підвищення ефективності підготовки робочих навчальних програм відповідно до стандартів освіти на факультеті економіки і менеджменту.

                     (Інформація голови навчально-методичної ради факультету економіки і менеджменту  Рибіної Л. О.)

  1. Про організацію та проведення науково-дослідної роботи студентів будівельного факультету по програмі ОС «Магістр»: проблеми і перспективи.

                 (Інформація зав. кафедри будівельних конструкцій Душина В. В.)

  1. Розгляд, схвалення та рекомендація до затвердження вченою радою СНАУ «Положення про відкриті лекції».

нформація методиста навчального відділу Баранік Н. М. )

  1. Розгляд, схвалення та рекомендація до затвердження вченою радою СНАУ навчальних програм дисциплін.

(Інформація секретаря МР Котелевець С. О.)

  1. Розгляд, схвалення та рекомендація до друку навчально-методичної літератури.

                                 (Інформація секретаря МР Котелевець С. О.)