Презентація магістерського курсу “Farm Management”
Освітньо-професійна програма “Farm-менеджмент”
Анотації дисциплін навчального плану норматиної частини ОП
Пам’ятка вступникові 2019
Розподіл модульних блоків за тренінговими базами