Підвищення рівня ефективності діяльності аграрного закладу вищої освіти неможливе без активного міжнародного співробітництва та інтеграції в глобальний освітній і науково-дослідницький простір і, тим самим, у провідні західноєвропейські наукові інституції. Тому розвиток двосторонніх та багатосторонніх міжнародних контактів, освітніх та наукових проектів відноситься до пріоритетних завдань Сумського НАУ. Координацією міжнародної співпраці СНАУ займається створений у 1995 році відділ міжнародних зв’язків.
Незважаючи на доволі молодий вік, Сумський національний аграрний університет відомий як центр міжнародних освітніх та наукових зв’язків, оскільки він бачить себе як навчальний заклад, орієнтований на західні освітні та наукові стандарти.
Співробітництво з зарубіжними партнерами реалізується за різними змістовними напрямками з використанням різноманітних організаційних форм: від студентської та професорсько-викладацької академічної мобільності, участі в міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах» до реалізації спільних освітніх програм і участі у проектах різних міжнародних наукових та освітніх організацій. Міжнародна мобільність сприяє не тільки науковому та культурному обміну, але й забезпечує сталий розвиток та підтримує інноваційну спроможність. На сьогодні нами укладено більше 150 договорів (із них більше 90 договорів з освітніми та науковими установами) про співробітництва з закордонними партнерами з більш ніж 25 країн. Діяльність СНАУ на міжнародному освітньому просторі фокусується на довготривалих програмах і проектах, які покликані забезпечити підвищення якості освітньої та наукової діяльності до рівня світових стандартів.
СНАУ є офіційним партнером міжнародної мережі університетів країн Причорномор’я та Східного Середземномор’я BSEMAN , Вишеградської спілки університетів  та Міжнародної партнерської мережі з аграрного менеджменту.
Слід відзначити активну участь університету у грантах на реалізацію наукових та освітніх проектів у співпраці з Erasmus+, Німецькою службою академічних обмінів DAAD, Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Nestle Ukraine, Швейцарським бюро співробітництва в Україні, Чеською агенцією розвитку та іншими. Така співпраця надає змогу покращити наукову лабораторну базу, підвищити кваліфікацію викладацького складу, розширити партнерські зв’язки та надати нашим студентам можливість навчання протягом семестру в провідних європейських ВНЗ, що значно посилює позиції Сумського НАУ у формуванні практично орієнтованих експертних команд фахівців та зміцненню коопераційних зв’язків із аграрним бізнесом.
У рамках реалізації проекту «Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ» , що впроваджується спільно із Чеським університетом природничих наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку, було розроблено стратегічний внутрішній документ – політику якості Сумського НАУ в сфері вищої освіти. Сумський НАУ отримав «Свідоцтво про реалізацію політики Європейських стандартів якості», яке підтверджує, що університет запровадив в своїй політиці забезпечення якості «Стандарти і Рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти».
Моделлю всебічного ефективного партнерства можна назвати міжнародну магістерську програму Master of Business Administration in Agriculture – MBA, яка відкрита в рамках співробітництва з університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф, Німеччина. Необхідно зазначити, що спеціальність успішно акредитована європейським акредитаційним агентством Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN. Метою міжнародної акредитації є підтвердження повної відповідності змісту та якості навчального процесу в СНАУ європейським освітнім стандартам. Студентам пропонується навчання українською, німецькою та англійською мовами. Мінімум один семестр вони мають навчатися у німецькому партнерському ВНЗ та після успішного закінчення отримують подвійний диплом.
Серед стратегічних напрямків розвитку східного партнерства є динамічна співпраця з науковими інституціями Китайської Народної Республіки. Завдяки комплексному розподілу навчальних та науково-дослідних ресурсів, проводиться спільна підготовка бакалаврів, магістрів та PhD-студентів у галузі сільського господарства, ветеринарної медицини, харчових технологій, інженерії, менеджменту, економіки та права, що сприяє інтернаціоналізації освітнього процесу. Університет досяг значного прогресу як в освітньому, так і в науковому партнерстві, підтвердженням чого можуть бути два міжурядові дослідницькі проекти, дозвіл Міністерства освіти КНР на підготовку бакалаврів з ветеринарної медицини та ін.
У системі міжнародних зв’язків важливе місце займає організація виробничого стажування за кордоном. Під час практичного навчального семестру студенти та випускники нашого університету отримують фахові навички та знання в різних сферах аграрного бізнесу, вивчають сучасні технології виробництва та підвищують свою мовну підготовку. Щорічно більше 500 студентів СНАУ виїздить за кордон з метою проходження виробничої практики різного фахового спрямування.
З 2010 року Сумський НАУ відкрив свої двері для іноземних громадян. Прийом іноземців на навчання на всі спеціальності здійснюється на підставі відповідної ліцензії. Ми пропонуємо іноземним студентам можливість навчання англійською, російською та українською мовами. Окрім того, в університеті діє Центр по роботі з іноземними студентами , який було створено з метою підвищення ефективності роботи з іноземними студентами та слухачами, організаціями та установами, розташованими в інших країнах.
Відтак, можемо підсумувати, що в рамках міжнародної діяльності Сумського НАУ ведеться пошук нових форматів співпраці, направлених на інтеграцію ВНЗ до світового освітнього простору, що надає можливість подальшого якісного розвитку університету.