4 листопада 2008 року за сприяння Міністерства аграрної політики України ректор Сумського НАУ професор Володимир Ладика і голова сенату Університету Вайєнштефан (Німеччина) професор Герберт Штрьобель підписали угоду про співробітництво. Документом передбачено спільне ведення в обох університетах-партнерах магістерського курсу «Адміністративний менеджмент», право отримання студентами подвійних дипломів від Сумського НАУ й Університету Вайєнштефан, академічний та студентський обмін, відкриття у СНАУ координаційного бюро-представництва Університету прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф тощо. Договір сприяє  реалізації у Сумському НАУ умов Болонської угоди.

Що ми можемо Вам запроонувати?

Міжгалузеву подальшу освіту з присвоєнням академічного титулу “Master of Business Administration (MBA)”:

Після закінчення міжнародного магістерського курсу випускники одночасно  з дипломом СНАУ отримують диплом магістра Німеччини – МВА “Master of Business Administration”.

У 2016 році СНАУ успішно акредитував спеціальність у європейському акредитаційному агентстві Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN

Метою міжнародної акредитації є підтвердження повної відповідності змісту та якості навчального процесу в СНАУ європейським освітнім стандартам.

Навчання за вибором проводиться українською, англійською та німецькою мовами. Студенти німецькомовної групи за результатами відбору обов’язково проходять фахове стажування у фермерських господарствах Німеччини, де вони мають змогу оволодіти сучасними технологіями та методами організації сільськогосподарського виробництва за кордоном та отримують практичні навички та відповідний досвід. Під час проходження стажування, студенти відвідують професійні тренінги в університеті прикладних наук Ваєнштефан-Тріздорф.

В межах магістерського курсу передбачені візити німецьких професорів для проведення міжнародних семінарів та курсів лекцій. Оскільки семінари проводяться німецькою мовою та мають різну тематичну спрямованість, це дає змогу студентам ознайомитися з передовими методами викладання в Німеччині та підвищити рівень володіння німецькою мовою.

Навчання за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» – унікальна можливість подальшого кар’єрного зростання для молодих фахівців у сфері агробізнесу. Вони володіють теоретичними і практичними знаннями для самостійного і відповідального виконання широко профільних спеціалізованих завдань під час керівництва і консультування аграрних підприємств.

Шанси і перспективи на працевлаштування: