Чеська агенція розвитку є державною організацією, що підпорядковується Міністерству закордонних справ Чеської Республіки.

Цілі Чеської агенції розвитку:

  1. Зосередження уваги на найбідніших і найбільш вразливих соціальних групах у бідних країнах світу та покращення умов, які визначають якість життя.
  2. Ефективне використання ресурсів та досвіду Чеської Республіки, формування стійких рішеннь проблемних питань у країнах, що розвиваються.
  3. Підтримка громадянського суспільства та впровадження змін на місцевому рівні, що зумовлює формування більш справедливого суспільства.
  4. Залучення приватного сектору до формування стійких рішень щодо розвитку, підтримка навколишнього середовища, що сприяє економічному зростанню, розвитку підприємництва та припливу інвестицій до країн-партнерів.
  5. Акцент робиться на ключові цінності агенції: партнерство, стійкість, прозорість.

У 2017 році Сумський НАУ став партнером проекту «Посилення спроможності СНАУ та СумДУ у сфері якісної освіти та досліджень», спільно з Сумський державним університетом,  Чеським університетом природничих наук (м. Прага) та за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку, більше інформації про проект тут.

Крім того, в 2015 році СНАУ став партнером проекту «Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ», що впроваджується Чеським університетом природничих наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку, більше інформації про проект тут.

Наступним етапом співпраці стала реалізація спільного проекту Чеського університету природничих наук м. Прага та Сумського НАУ, Сумського ДУ, Білоцерківського НАУ “Підтримка здатностей молодих співробітників університетів у сфері освіти, досліджень та науки в Україні” (2019 р.), більше інформації про проект тут.

В 2019 році також розпочався спільний проект Чеського університету природничих наук м. Прага та Сумського ДУ, Сумського НАУ, Білоцерківського НАУ, Харківського НАУ та Дніпровського ДАЕУ під назвою «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України» (реалізується до 2020 року). Більше інформації тут.

Більше корисної інформації за посиланнями:

Офіційний сайт Чеської агенції розвитку http://www.czechaid.cz/en/