Бабошина Ганна Олександрівна

Народилася 14 липня 1982 року в м. Суми.

В 2004 році закінчила Сумський національний аграрний університет за спеціальністю „Менеджмент організацій”.

В навчальному відділі працює з 2005 року.

Основні напрямки діяльності:

  1. Підготовка графіка проведення ректорських контрольних робіт, участь у їх проведенні. Аналіз результатів ректорських контрольних робіт, підготовка звіту.
  2. Перевірка стану навчально-методичного забезпечення дисциплін на   кафедрах університету, його аналіз, перевірка готовності кафедр до нового навчального року та підготовка інформації до розгляду на засіданнях методичної ради університету.
  3. Перевірка наявності навчально-методичного забезпечення для навчання іноземних студентів.
  4. Перевірка змісту робочих навчальних програм, їх реєстрація в електронній базі, надання інформації проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи про хід підготовки робочих навчальних програм науково-педагогічними працівниками.
  5. Створення, наповнення  електронної бази з програмами навчальних дисциплін та з робочими навчальними програмами.