Баранік Надія Миколаївна

Народилася 6 липня 1971 року в м. Суми

В 1999 році закінчила Сумський державний аграрний університет за спеціальністю „Економіст бухгалтерського обліку”.

В університеті працює з 1999 року.

Основні напрямки діяльності:

  1. Організація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи забезпечення якості освіти в Університеті.
  2. Проведення внутрішніх перевірок (аудитів) підрозділів університету з дотримання вимог системи забезпечення якості освіти.
  3. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.
  4. Підготовка інформації по щорічному оцінюванню здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань (рейтингів) на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.
  5. Підготовка  наказів, положень  з питань управління якістю освітньої діяльності та якості вищої освіти.
  6. Контроль за забезпеченням публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;