Галич Тетяна Василівна

Народилася 7 лютого 1983 року в с. Тучне Білопільського району Сумської області.

В 2005 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка та отримала кваліфікацію соціального педагога та вчителя історії.

В Сумському національному аграрному університеті працює з 2005 року.

Основні напрямки діяльності:

 1. Приймає участь в обробці інформації по забезпеченню навчального процесу.
 2. Здійснює підготовку та доведення до відома навантаження кафедр будівельного та біолого-технологічного факультетів.
 3. Здійснює збір та оформлення в установленому порядку підписаного загального навантаження та особистого навантаження викладачів кафедри.
 4. Перевіряє звіти планового навчального навантаження професорсько-викладацького складу по кафедрах за кожен місяць та вносить дані в програму. Перевіряє відповідність семестрових та річних звітів викладачів кафедр.
 5. Оформляє та здає в архів документи навчального відділу.
 6. Здійснює постійний контроль за робочою дисципліною працівників навчального відділу та відповідає за оформлення табелю обліку робочого часу співробітників відділу та своєчасну подачу його в відділ бухгалтерського обліку та звітності;
 7. Контроль за фактичним виконання викладачами навчального навантаження згідно розкладу занять.
 8. Забезпечення зберігання документів навчального відділу згідно номенклатури.
 9. Ведення листування з кафедрами та факультетами університету.
 10. Забезпечення кафедр та деканатів необхідними журналами, бланками та іншою навчальною документацією.
 11. Проведення консультацій для працівників деканату та кафедр з питань організації навчального процесу та розрахунку навчального навантаження.
 12. Контроль за фактичним проведенням занять викладачами згідно розкладу.
 13. Виконання іншої поточної роботи по розпорядженню завідувача навчального відділу.