Займається обробкою навчальних та робочих планів, навантаженням кафедр та викладачів. Веде документацію на призначення іменних стипендій, здійснює загальний контроль за фактичним виконанням планового навантаження кафедр, контролює своєчасну здачу і відповідність оформлення звітів ДЕК по факультетах, звітів про роботу викладачів, факультетів.

Народилася 8 лютого 1979 року в с.Никонівка Срібнянського району Чернігівської області.

В 2001 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка та здобула кваліфікацію вчителя хімії та біології з основами валеології.

В університеті працює з 1 липня 2004 року, в навчальному відділі з 18 липня 2005 року.