Колодненко Наталія Володимирівна

Народилася 14 жовтня 1978 р. в с. Червоне Сумського району Сумської області.

У 2002 році закінчила з відзнакою Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію економіста-організатора.

В університеті працює з 15 жовтня 1995 року, в навчальному відділі з 4 квітня 1996 року, на посаді начальника навчачального відділу з 1 липня 2002 року.

Основні напрями діяльності:

 1. Здійснює керівництво та координацію роботи навчального відділу.
 2. Організовує роботу:
  • по формуванню навчального навантаження кафедр університету на навчальний рік, та поточний контроль за виконанням планів навчальної та методичної роботи;
  • по складанню навчальних програм з дисциплін;
  • по складанню графіків та розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій, виробничих і навчальних практик, контроль за їх виконанням деканатами;
  • по забезпеченню факультетів документацією по плануванню, обліку і звітності навчальної діяльності;
  • по підготовці заяв на документи строгої звітності по випуску студентів;
  • по підготовці матеріалів по складанню статистичних, річних і квартальних звітів;
  • по формуванню бази студентів в програмі деканат, по внесенню в базу результатів модулів та атестацій.
 3. Розробляє пропозиції по встановленню штатної чисельності професорсько-викладацького складу кафедр.
 4. Здійснює контроль за проходженням викладачами підвищення кваліфікації.
 5. Контролює своєчасну здачу деканами навчальних планів, робочих навчальних ланів, закріплення практик, планів роботи деканатів, звітів про виконану роботу, звітів ДЕК.
  Опрацьовує пропозиції деканатів на призначення іменних стипендій.
 6. Контролює своєчасну подачу і відповідність вимогам пропозицій щодо призначення голів ДЕК.
 7. Складає план погодинного фонду на поточний рік.
 8. Проводить випуски бакалаврів, спеціалістів, магістрів факультетів денної та заочної форми навчання.
 9. Організовує і контролює роботу по здачі в архів документів навчального відділу, по збереженню справ в навчальному відділі згідно номенклатури.
 10. Контролює надання індивідуальних графіків відвідування лекцій для студентів денної та заочної форми навчання.
 11. Складає план навчального відділу на навчальний рік.

Тел.служб. (0542) 787-421 (120)