Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності СНАУ
Політика СНАУ у сфері забезпечення якості освіти
Кодекс академічної доброчесності СНАУ
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Сумському НАУ
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Рейтинг викладачів за 2018 – 2019 н.р.
Результати акредитації чеської агенції якості
Рекомендації до розбудови системи забезпечення якості
Положення про унікальність
Положення про освітні програми
Положення про раду із забезпечення якості вищої освіти
Наказ Про затвердження складу ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СНАУ на 2019-2020 н.р
Положення про експертну раду роботодавців

Рейтинги студентів

Моніторинг працевлаштування випускників

Моніторинг якості освіти