Оголошення про конкурс НПП СНАУ у липні 2024 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Сумського НАУ та укладання з ними трудових договорів                                 (контрактів)» та наказу в.о. ректора СНАУ від 04.07.2024 №820/вк/тр, оголошує конкурс на заміщення наступних  науково-педагогічних посад:

 

Перелік науково-педагогічних посад, на які оголошено конкурс :

 

Факультет агротехнологій та природокористування

Завідувач кафедри біотехнології та хімії                              – 1 шт.од.

Завідувач кафедри селекції та насінництва імені професора

М.Д. Гончарова                                                                     – 1 шт.од.

Завідувач кафедри захисту рослин                                       – 1 шт.од.

Доцент кафедри біотехнології та хімії                                  – 1 шт.од.

Доцент кафедри садово-паркового та лісового господарства – 2 шт.од.

Старший викладач кафедри агротехнологій та грунтознавства – 2 шт.од.

Доцент кафедри агротехнологій та грунтознавства              – 1 шт.од.

Старший викладач кафедри захисту рослин                        – 1 шт.од.

 

Біолого-технологічний факультет

Завідувач кафедри іноземних мов                                        – 1 шт.од.

 

Факультет будівництва та транспорту

Завідувач кафедри транспортних технологій                       – 1 шт.од.

Завідувач кафедри будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд                                                                – 1 шт.од.

Професор кафедри будівельних конструкцій                       – 1 шт.од.

Професор кафедри архітектури та інженерних вишукувань – 1 шт.од.

Доцент кафедри архітектури та інженерних вишукувань    – 1 шт.од.

Старший викладач кафедри будівельних конструкцій         – 1 шт.од.

 

Факультет ветеринарної медицини

Завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва                                              – 1 шт.од.

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб, фармації та біохімії – 1 шт.од.

Старший викладач кафедри епізоотології та паразитології – 1 шт.од.

Старший викладач кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці імені професора Панікара І.І.                                                        – 1 шт.од.

Старший викладач кафедри внутрішніх хвороб, фармації та

біохімії                                                                                  – 1 шт.од.

 

Факультет економіки і менеджменту

Завідувач кафедри економіки та підприємництва імені професора І.М. Брюховецького                                                                     – 1 шт.од.

Завідувач кафедри обліку і оподаткування                          – 1 шт.од.

Завідувач кафедри публічного управління та адміністрування- 1 шт.од.

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування- 1 шт.од.

Доцент кафедри економіки та підприємництва імені професора

І.М. Брюховецького                                                              – 1 шт.од.

Доцент кафедри менеджменту імені професора

Л. І. Михайлової                                                                   – 0,5 шт.од.

Старший викладач кафедри маркетингу та логістики          – 1 шт.од.

Асистент кафедри маркетингу та логістики                         – 1 шт.од.

 

Інженерно-технологічний факультет

Завідувач кафедри технічного сервісу та галузевого

машинобудування                                                                – 1 шт.од.

Доцент кафедри енергетики та електротехнічних систем    – 2 шт.од.

Асистент кафедри енергетики та електротехнічних систем – 1 шт.од.

 

Факультет харчових технологій

Доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів                                                                                                         – 1 шт.од.

Старший викладач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів                                                                                        – 1 шт.од.

 

Юридичний факультет

Доцент кафедри правосуддя та філософії                              – 1 шт.од.

Доцент кафедри геодезії та землеустрою                             – 1 шт.од.

Старший викладач кафедри геодезії та землеустрою         – 1 шт.од.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: копію паспорта та копію трудової книжки, завірені у встановленому порядку; особовий листок з обліку кадрів, власноруч заповнений претендентом; документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за профілем кафедри та інші документи, що свідчать про професійні якості претендента; документ про підвищення кваліфікації за останні п’ять років; список наукових праць, підписаний претендентом; довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд; документ, що підтверджує вільне володіння українською мовою.

Додатково чоловіки віком від 18 до 60 років надають військово-обліковий документ з відміткою територіального центру комплектування та соціальної підтримки (до 2021 року – відміткою військкомату) про взяття на військовий облік.

(Зразки заяв для участі в конкурсі по посадах та бланк особового листка на сайті СНАУ – «Університет» – «Конкурс на посади НПП»)

Примітка: Рівень володіння державною мовою педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до статей 9, 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Бланк довідки медичного закладу про проходження попереднього психіатричного огляду, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.04.2022 № 651.

 

Термін подання документів на конкурс – один місяць із дня опублікування на сайті СНАУ (до 05.08.2024).

 

Документи подавати за адресою: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, (Головний корпус, кабінет 136).

Електронна адреса: vk_snau@ukr.net.

Контактний тел. (0542) 70-10-80, 70-10-12.