Правила Прийому до Сумського НАУ у 2020 р.
Правила Прийому до Сумського НАУ у 2019 р.
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітньогоступеню магістра
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшогоспеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра
Додаток 4. Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка
Додаток 5. Перелік предметів, з яких проводиться співбесіда, в передбачених Правилами прийому випадках, для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Додаток 6. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)
Додаток 7. Таблиця переведення балів ЄВІ з іноземної мови в шкалу 60-100
Додаток 8. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала додатка до диплому молодшого спеціаліста,бакалавра, спеціаліста та магістра обрахованого за 5-бальною шкалою, в шкалу 0-20
Додаток 10. Таблиця переведення середнього бала додатка до диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра обрахованого за 100-бальною шкалою, в шкалу 0-20
Додаток 11. Таблиця переведення середнього бала додатка до диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціалістата магістра обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 0-20
Додаток 12. Перелік конкурсних предметів для проведення співбесіди по прийому іноземців та осіб без громадянства
Додаток 13. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантуриСумського національного аграрного університету на 2019 рік