СНАУ – це престижні спеціальності, якісна освіта, гарантоване працевлаштування.

Набір професійних навичок, які отримаєш в Сумському НАУ

5 кроків щоби стати студентом СНАУ:

  1. Обери предмети ЗНО, сертифікати яких необхідні для вступу на обрану спеціальність
  2. Зареєструйся в електронному кабінеті вступника
  3. Подай електронні заяви
  4. Слідкуй за списками осіб, рекомендованих до зарахування
  5. В разі отримання рекомендації – виконай вимоги до зарахування (вчасно подай оригінали документів до приймальної комісії)

СНАУ – твій крок в майбутнє!

Факультети та спеціальності

Факультет агротехнологій та природокористування

Біолого-технологічний факультет

Інженерно-технологічний факультет

Факультет ветеринарної медицини

Факультет економіки і менеджменту

Будівельний факультет

Факультет харчових технологій

Юридичний факультет

Перелік конкурсних предметів

(при вступі на місця з бюджетним фінансуванням для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти)

Спеціальність Перелік іспитів для вступу
Економіка Укр. мова та літ. Математика Ін. мова або Географія
Облік і оподаткування Укр. мова та літ. Математика Ін. мова або Географія
Фінанси, банківська справа та страхування Укр. мова та літ. Математика Ін. мова або Географія
Менеджмент Укр. мова та літ. Математика Ін. мова або Географія
Інформаційні системи та технології Укр. мова та літ. Математика Ін. мова або фізика
Маркетинг Укр. мова та літ. Математика Ін. мова або Географія
Підприємництво торгівля та біржова діяльність Укр. мова та літ. Математика Ін. мова або Географія
Право Укр. мова та літ. Історія України Математика або ін. мова
Міжнародне право Укр. мова та літ. Іноземна мова Історія України або Математика
Геодезія та землеустрій Укр. мова та літ. Математика Географія або Історія України
Екологія Укр. мова та літ. Біологія Математика, Хімія або Географія
Туризм Укр. мова та літ. іноземна мова Математика або Географія
Біотехнологія та біоінженерія Укр. мова та літ. Біологія Хімія, фізика або математика
Агрономія Укр. мова та літ. Біологія Хімія або Математика
Захист і карантин рослин Укр. мова та літ. Біологія Хімія або Математика
Лісове господарство Укр. мова та літ. Математика Хімія або Біологія
Садово-паркове господарство Укр. мова та літ. Математика Хімія або Біологія
Електроенергетика, електро-техніка та електромеханіка Укр. мова та літ. Математика Фізика або Ін. мова
Транспортні технології Укр. мова та літ. Математика Фізика або Ін. мова
Агроінженерія Укр. мова та літ. Математика Фізика або Географія
Харчові технології Укр. мова та літ. Математика Хімія або Біологія
Архітектура та містобудування Укр. мова та літ. Математика Творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія Укр. мова та літ. Математика Фізика або Ін. мова
Технологія виробництва та пе-реробки продукції тваринництва Укр. мова та літ. Біологія Хімія або Математика
Водні біоресурси та аквакультура Укр. мова та літ. Біологія Хімія або Математика
Ветеринарна медицина Укр. мова та літ. Біологія Хімія або Математика
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Укр. мова та літ. Біологія Хімія або Математика

Перелік конкурсних предметів

(при вступі на місця виключно за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти)

Спеціальність Перелік іспитів для вступу
Економіка Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Математика
Облік і оподаткування Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Математика
Фінанси, банківська справа та страхування Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Математика
Менеджмент Укр. мова та літ. Історія України Ін. мова або Біологія
Публічне управління та адміністрування Укр. мова та літ. Історія України Ін. мова або Біологія
Маркетинг Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Географія
Підприємництво торгівля та біржова діяльність Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Географія
Інформаційні системи та технології Укр. мова та літ. Математика Біологія або Іноземна мова
Право Укр. мова та літ. Історія України Математика або Географія
Міжнародне право Укр. мова та літ. Історія України Географія або Ін. мова
Геодезія та землеустрій Укр. мова та літ. Історія України Географія або Біологія
Екологія Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Математика
Туризм Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Географія
Біотехнологія та біоінженерія Укр. мова та літ. Історія України Географія та іноземна мова
Агрономія Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Фізика
Захист і карантин рослин Укр. мова та літ. Історія України Хімія або Географія
Лісове господарство Укр. мова та літ. Історія України Ін. мова або біологія
Садово-паркове господарство Укр. мова та літ. Історія України Географія або біологія
Електроенергетика, електро-техніка та електромеханіка Укр. мова та літ. Математика Біологія або Історія України
Транспортні технології Укр. мова та літ. Математика Біологія або Історія України
Агроінженерія Укр. мова та літ. Математика Біологія або Історія України
Харчові технології Укр. мова та літ. Історія України Біологія або Географія
Будівництво та цивільна інженерія Укр. мова та літ. Математика Історія України або Географія
Технологія виробництва та пе-реробки продукції тваринництва Укр. мова та літ. Біологія Історія України або Географія
Водні біоресурси та аквакультура Укр. мова та літ. Біологія Історія України або Географія
Ветеринарна медицина Укр. мова та літ. Історія України Географія або Ін. Мова

Строки вступної кампанії 2020

На основі повної загальної середньої освіти

На основі молодшого спеціаліста:

На основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Сумський НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Сумський НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальності 081 «Право») проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Сумський НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за спеціальностями галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та на спеціальності на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться в такі строки: