Ще один іноземний аспірант вийшов на фінішну пряму здобуття наукового ступеня

18 лютого на факультеті Агротехнологій та природокористування відбувся попередній захист кандидатських дисертацій аспірантів кафедри садово-паркового та лісового господарства на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. На засіданні були присутні професори Коваленко І. М., Жатов О. Г., Кожушко Н. М., Харченко О. В. Троценко В. І., Жатова Г. О., Мельник А.В., Скляр В. Г., Онопрієнко В. П. та доценти Бутенко А. О. Мельник Т. І., Токмань В. С., Жердецька С. В. аспіранти, здобувачі. Головуючим на засіданні був д. с.-г. н., професор Подгаєцький А. А.
Було презентовано дві дисертаційні роботи:
1. Гулама Шаббіра з темою дисертації «Продуктивність олійних рослин родини Brassicaceae залежно від застосування мікродобрив за різних рівнів удобрення в умовах північно-східного Лісостепу України». Науковий керівник д. с.-г. н., професор Мельник А. В.
2. Бондарчук Іванну Леонідівну з доповіддю дисертаційної роботи на тему «Оптимізація технології вирощування ріпаку озимого в умовах Лівобережного Лісостепу України». Науковий керівник к. б. н., доцент Мельник Т. І.
Дисертанти у своєму виступі обґрунтували актуальність теми, мету та завдання дисертаційних робіт, розкрили наукову новизну, теоретичне і практичне значення виконаних досліджень, виклали основні положення та висновки, озвучили рекомендації виробництву.
Жодне з поставлених запитань не залишилося без відповіді.
Гулам Шаббір відповів на запитання, які стосувалися теми дисертаційної роботи, її актуальності та практичного використання результатів досліджень, а також відносно актуальності та впровадження отриманого досвіду в Пакистані і Кувейті.
Іванна Бондарчук відповідала на поставлені запитання, які стосувалися наукової новизни проведених досліджень, використаних сучасних статистичних методів обробки даних та практичного значення одержаних результатів наукового дослідження.
Після зачитування рецензій та жвавого обговорення всі одноголосно вирішили рекомендувати дисертаційні роботи до прилюдного захисту, після доопрацювання та врахування зауважень.
Приємно констатувати, що черговий іноземний аспірант виходить на фінішну пряму здобуття наукового ступеня. Безумовно це гарний крок, щодо підтвердження високого рівня наукової роботи та зростання іміджу Сумського національного аграрного університету не тільки в Україні, а й світі.