Для вступників на основі повної загальної середньої освіти на здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямування);

Для вступників на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра:  на основі ОКР молодшого спеціаліста; на основі базової або повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки (спеціальністю); вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста, магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) та виконують у повному обсязі навчальний план;

Для вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»;

Для вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями (окрім  спеціальності 081 «Право»);

Для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб.