Відділ міжнародних зв’язків – це структурний підрозділ Сумського НАУ, метою якого є активізація міжнародної діяльності університету; організація  навчання, практик та стажування за кордоном для студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників ВНЗ; забезпечення реалізації спільних освітніх та наукових проєктів з міжнародними організаціями та університетами України та інших країн світу.

Основними напрямками роботи ВМЗ Сумського НАУ є:

В рамках міжнародної політики Сумського НАУ відділ міжнародних зв’язків  уже понад 20 років створює умови та координує стажування викладачів і студентів за кордоном, організовує навчання студентів в університетах-партнерах, залучає іноземних професорів до викладацької діяльності в університеті,  влаштовує фахові екскурсії для спеціалістів АПК Сумщини з метою вивчення новітніх технологій та методик сучасного менеджменту в сільському господарстві розвинутих країн світу, забезпечує реалізацію в університеті  численних міжнародних грантових проєктів.

Важливою умовою успішного навчання та стажування за кордоном є спеціальна мовна підготовка, тому Сумський НАУ надає можливість своїм студентам підвищити рівень володіння англійською, німецькою, французькою та польською мовами. З цією метою створено лінгвістичний центр, де працюють викладачі кафедри іноземних мов університету і носії мови з різних країн світу, наприклад, пан Карстен Грюнвальд, лектор Німецької служби академічних обмінів DAAD, та волонтер Корпусу Миру пані Серена Берковіц.

За останні роки в Сумському НАУ значно розширилася мережа іноземних партнерів та збільшилась кількість міжнародних проєктів навчального та наукового напрямів. Представники і HR-менеджери різних господарств та партнерських організацій щороку відвідують університет з метою відбору студентів для участі у спільних програмах, семінарах, конференціях, проведення лекційних та практичних курсів.

Проходження виробничих практик та фахових стажувань у кращих фермерських господарствах Німеччини, Польщі, Данії, Великобританії, Швейцарії та інших країнах світу дає можливість студентам Сумського НАУ отримати унікальний практичний досвід у сфері сільського господарства, важливий при написанні дипломних проєктів, у майбутній професійній діяльності та у формуванні світогляду сучасної особистості. За роки існування відділу міжнародних зв’язків понад 6000 студентів пройшли виробничу практику та стажування за кордоном, а близько 200 студентів отримали дипломи провідних вишів Європи.

Детальнішу інформацію щодо роботи відділу міжнародних зв’язків Сумського НАУ та участь у міжнародних програмах університету можна знайти в буклеті ВМЗ.