Викладання курсу здійснюється в рамках міжнародного грантового проєкту Erasmus+ Jean Monnet Chair “EU ClimateLeadership” 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

Курс розрахований на здобувачів освітнього рівня “Магістр”, “PhD”.

Обсяг курсу: 5 кредитів ЄКТС (ІІ семестр 2021-2022 н.р.).

Початок вивчення курсу: 15 лютого 2022 рр. Тривалість навчання: 3,5 місяці.

Дата завершення реєстрації на курс: 10 лютого 2022.

Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdINgl4lA4cFngz0IhHvgAa03QFxLOf7rVBE-pjjDdU2x3FRA/viewform .

По завершенню вивчення курсу здобувачі зможуть навчитися здійснювати порівняльний аналіз європейської та вітчизняної законодавчої бази з екологічної безпеки, протидії та адаптації до кліматичних змін; демонструвати розуміння основних принципів формування міжнародної та вітчизняної екологічної політики; доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу; використовувати європейські підходи до управління діяльністю в різних галузях господарства, засновані на принципах екологічної безпеки та адаптації до кліматичних змін; застосовувати екоцентричні підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у різних галузях господарства.

Навчальний курс «Екологічна безпека та кліматична політика ЄС. Введення» для освітнього рівня Бакалавр буде викладатися для студентів всіх спеціальностей як вибіркова дисципліна, згідно розкладу занять.