Адреса приймальної комісії вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна
Телефон (диспетчер АТС) (0542) 62-78-16, (0542) 78-74-22, (0542) 78-74-21
Міський телефон (0542) 62-78-17
Внутрішній телефон 126
Мобільний телефон 0501639055

Результати вступних випробувань

Рекомендовані

Рейтингові списки

Накази про зарахування

Пизначення стипендії студентам, які вступили на місця бюджетного фінансування

Загальні документи

Програми вступних випробувань

Бакалаври

Програми вступних випробувань для осіб, що вступають за ступенем вищої освіти «Бакалавр» на базі повної середньої освіти

Програми вступних випробувань (співбесіда) з пільговими категоріями громадян, яким надано таке право, що вступають за ступенем вищої освіти «Бакалавр» на базі повної середньої освіти

Програми творчого конкурсу для осіб, що вступають на спеціальність «Архітектура та містобудування» за ступенем вищої освіти «Бакалавр» на базі повної середньої освіти

Програми письмового фахового екзамену для осіб які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають за скороченим терміном підготовки за ступенем вищої освіти «Бакалавр»

Програми фахових вступних випробувань для осіб, що вступають на другий курс (з нормативним терміном навчання) за ступенем вищої освіти «Бакалавр»

Програми фахових вступних випробувань для осіб, що вступають на третій курс (з нормативним терміном навчання) за ступенем вищої освіти «Бакалавр»

Програми співбесід з фахових вступних випробувань (співбесіда) для іноземців, що вступають на другий (з нормативним терміном навчання) за ступенем вищої освіти «Бакалавр»

Магістри

Програма вступного іспиту  з іноземної мови для осіб, що вступають за ОС «Магістр», на спеціальності галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та для вступників на другу вищу освіту всіх спеціальностей окрім Право

Програми фахових вступних випробувань для осіб, що вступають на ОС «Магістр»

Програми вступних випробувань (співбесіда з мови навчання)  з іноземцями, що вступають за ступенем вищої освіти «Магістр»

Програми фахових вступних випробувань (співбесіда) з іноземцями, що вступають за ОС «Магістр».