Політика СНАУ у сфері забезпечення якості освіти
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Положення про освітні програми
Положення про проектні групи
Положення про експертну раду роботодавців
Положення про кредитно-трансферну систему