Щорічно з 1 вересня відділ міжнародних зв’язків приймає документи для проходження закордонної практики та стажування. Підготовку до проходження закордонного стажування варто починати вже з перших днів навчання у СНАУ.

Метою практики є сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи.

Порядок участі студентів у програмах практики за кордоном регламентується Положенням про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном затвердженого наказом № 264 Міністерства аграрної політики України від 15.06.2005 р., та відповідним Положенням про проведення практики студентів Сумського національного аграрного університету, затвердженим ректором СНАУ.

Для успішної реєстрації у відділі міжнародних зв’язків необхідно:

Критеріями відбору учасників є:

Стажування відбувається за різними фаховими напрямами:

Програми практики та стажувань за кордоном зазвичай поєднують дві складові: освітню та культурну, що дозволяє студенту підвищити його мовну, культурну та фахову компетенції.

Рекомендаційний лист від закордонного фермера дає змогу не тільки показати себе з найкращого боку перед потенційним роботодавцем, а ще офіційно засвідчити досвід студента, отриманий на обраній базі практики.

Відділ міжнародних зв’язків СНАУ має індивідуальний підхід до кожного студента, тож Вам підберуть саме ту практику, яка стане найбільш корисною у Вашій роботі за спеціальністю.

Якщо Вас зацікавила можливість проходження закордонної практики, запрошуємо якомога раніше звертатися за консультацією до відділу міжнародних зв’язків – каб. 218 головного корпусу.

Ми завжди раді допомогти студентам СНАУ!