Відділ внутрішнього аудиту є структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету.

Метою (місією) внутрішнього аудиту в Сумському національному аграрному університеті є допомога Ректору у досягненні виконання стратегічних завдань за допомогою системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх аудитів шляхом оцінки діяльності вищого навчального закладу та його відокремлених структурних підрозділів та додання цінності установі за результатами такої оцінки через надання  належних аудиторських рекомендацій щодо:

– удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками;

-запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності вищого навчального закладу та його відокремлених структурних підрозділів;

– підвищення ефективностідіяльності вищого навчального закладу та його відокремлених структурних підрозділів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  1. Бере участь у реалізації державної політики з питань зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни навчального закладу та його відокремлених структурних підрозділів.
  2. Проводить оцінку:

– ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у планах університету та його відокремлених структурних підрозділах;

– ефективності планування і виконання бюджетних програм університету та його відокремлених структурних підрозділів  та результатів їх виконання;

– виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

– стану збереження активів та інформації в університеті та його відокремлених структурних підрозділах;

– стану управління державним майном в університеті його відокремлених структурних підрозділах;

– правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності університету та його відокремлених структурних підрозділах;

– ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань університету та його відокремлених структурних підрозділів.

Основними завданнями Відділу є :

  1. Надання ректорові університету та керівникам відокремлених структурних підрозділів Сумського НАУ об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

– функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

– удосконалення системи управління, в тому числі аналіз виконання функцій і завдань відповідно до нормативно-правових актів і організаційно-розпорядчих документів університету та його відокремлених структурних підрозділів та підготовка пропозицій щодо оптимізації управлінських процесів;

– запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;

– запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності університету та його відокремлених структурних підрозділів.

  1. Здійснення внутрішнього аудиту та контролю діяльності університету та відокремлених структурних підрозділів Сумського НАУ з питань організації роботи, виконання покладених на них завдань і функцій, дотримання вимог чинного законодавства.
  2. Виявлення і аналіз причин порушення норм чинного законодавства та нормативно-правових актів у діяльності університету та його відокремлених структурних підрозділів.
  3. Оформлення права власності на нерухоме майно та землекористування університету та його відокремлених структурних  підрозділів.

Підрозділ внутрішнього аудиту є незалежним у здійсненні внутрішнього аудиту, що забезпечується через об’єктивний підхід до оцінки та виконання поставлених перед ним завдань з метою надання незалежних висновків і  рекомендацій Ректору.

Ректор забезпечує організаційну та функціональну незалежність підрозділу внутрішнього аудиту в Сумському національному аграрному університеті.

Внутрішні аудитори повинні діяти і виконувати свої завдання відповідно до Порядку № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики, інших документів з внутрішнього аудиту.