Положення про навчальний відділ
Положення про освітній процес, Наказ ООП
Концепція освітньої діяльності Сумського національного аграрного університету
Положення про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у СНАУ
Кандидатури студентів на призначення іменних стипендій на 2 семестр 2019-2020 навчального року
Наказ «Про організацію підготовки та публічному захисту дипломних робіт»
Наказ «Про організацію підготовки та публічному захисту курсових робіт»
Наказ «Про запобігання та протидію корупційним проявам і зловживанням в період проведення контрольних заходів у Сумському НАУ»
Наказ «Про доповнення до наказу №322-К від 29.10.2013 р. «Про організацію підготовки та публічний захист дипломних робіт в інституті заочної освіти»
ПОЛОЖЕННЯ про ректорську контрольну роботу
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПОЛОЖЕННЯ про комплексні контрольні роботи
Положення СНАУ про Державну атестацію
Положення про іменні стипендії
Положення про конкурс на кращу випускову кафедру
Положення про дипломне проектування
Положення про відкриті заняття
Положення про агроінтернатуру
Положення про Англійську мову
Положення щодо організації та проведення навчання за дуальною системою в СНАУ
Положення про єдиний державний кваліфікаційний іспит випускників освітніх ступенів бакалавр і магістр
Порядок ведення та комплектування особових справ студентів денної та заочної форм навчання Сумського НАУ
Положення про організацію та проведення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Сумського НАУ
Положення про реалізацію права студентів Сумського НАУ на академічну мобільність
Положення про атестацію педагогічних працівників Сумського НАУ
Положення щодо порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту в Сумському НАУ
Додаток  до положення щодо порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту в Сумському НАУ
Положення про переведення на місця державного фінансування
Положення про Студентську олімпіаду 2019
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЕКТНІ ГРУПИ ТА ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З РОЗРОБЛЕННЯ І СУПРОВОДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У СУМСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Порядок ведення та комплектування особових справ студентів  СНАУ денної та заочної форми навчання
Положення про підвищення кваліфікації науково-педвгогічних і педагогічних працівників
Зведені графіки навчання на ІІ семестр 2019-2020 р.р.
Положення про самостійну роботу
Порядок використання коштів
Порядок призначення стипендій
Положення про організацію діяльності наукових та науково педагогічних робітників СНАУ