Данько <br>Юрій Іванович

Проректор з наукової та міжнародної діяльності, доктор економічних наук, професор.

Народився 25 березня 1982 року в селі Перехрестівка Роменського району Сумської області.  У 2004 році з відзнакою закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльністю».

Кандидат економічних наук з 2011 року. Тема кандидатської дисертації «Організаційно-економічні засади розвитку маркетингу сільськогосподарських підприємств».

Доктор економічних наук  за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) з 2016 року. Тема докторської дисертації: «Системи управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: теорія, методологія, практика».

У 2013 році присвоєне вчене звання доцента по кафедрі статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу. У 2018 році присвоєно вчене звання професора по цій же кафедрі. У 2020 році обраний дійсним членом Академії економічних наук України за спеціальністю "Маркетинг".

З 2004 по 2011 рік працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента у Сумському національному аграрному університеті.

З 2011 по 2012 рік – начальник управління навчання і розвитку персоналу концерну NIKMAS.

З 2012 по 2018 рік – завідувач науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету, професор кафедри статистики АГД та маркетингу (за сумісництвом).

З 11 червня 2018 року призначений на посаду проректора з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.

За період науково-педагогічної діяльності одноосібно та в співавторстві опубліковано більше 120 наукових та науково-методичних праць,  в тому числі 5 підручників та навчальних посібників з грифом МОН, 7 монографій, 12 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science. Брав участь у більш ніж 30 наукових конференціях в Україні, Білорусі, Німеччині,  Польщі, Румунії, США та інших країнах. Виконавець науково-дослідних тематик, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, міжнародними організаціями, суб’єктами юридичної діяльності.

З 2015 по 2016 рік проходив стажування у Варшавському університеті (Польща) в рамках спільного проекту МОН України та Польщі «Інноваційний університет та лідерство». У 2019 році - стажування в Університеті штату Джорджия (США). Неодноразово був учасником грантових проектів, в тому числі за програмою Erasmus+. Почесний консультант Европейського агрофізичного інституту у Хенані. Вільно володіє англійською мовою (сертифікат рівня В2).

Заступник голови секції ««Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» наукової комісії Міністерства освіти і науки України. Голова науково-координаційної ради Сумського національного аграрного університету. Є членом Всеукраїнської асоціації маркетингу, співзасновник неурядових громадських організацій «Рада молодих вчених» та «Краса та розум Сумщини». У 2020 році обраний головою Ради молоих вчених при Сумській обласній державній адмінстрації.

Член редакційних колегій наукових журналів «Вісник Сумського національного аграрного університету» (Україна), «International Agricultural Management» (Німеччина), а також міжнародного журналу "Problems and perspectives in management", що індексується в наукометричній базі даних Scopus.

Голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Д 55.859.01 у Сумському національному аграрному університеті.

Нагороджений почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації (2020), почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2011), почесною відзнакою Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2017), лауреат премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених за особливий вклад в розвиток України (2011), лауреат обласної премії в галузі освіти ім. А.С.Макаренка (2014), стипендіат Кабінету Міністрів України (2018-2020), Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2019).