Вікторія Скляр обрана до Галузевої експертної ради НАЗЯВО

26 березня 2024 року відбулося чергове засідання Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України.

Серед інших питань члени національного агентства затвердили за результатами конкурсного відбору персональні склади галузевих експертних рад з галузей знань: 02 Культура і мистецтво, 08 Право, 09 Біологія, 13 Механічна інженерія, 23 Соціальна робота.

Приємно відзначити, що завідувач кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету, доктор біологічних наук, професор Скляр Вікторія Григорівна була обрана до складу ГЕР 09 Біологія.

Вікторія Григорівна є відомим науковцем в сфері вивчення та охорони біорізноманіття, оцінки стану та динаміки фітопопуляцій, популяційного аналіз природного відновлення лісів, створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Є автором наукових публікацій у провідних вітчизняних та закордонних виданнях. Є головою Сумського відділення Українського ботанічного товариства та керівником Сумського відокремленого підрозділу Національного екологічного центру України.