Нормативні документи
Положення про відділ організації виховної роботи зі студентами.
План виховної роботи на 2019 – 2020 н.р.

Виховна робота в Сумському національному аграрному університеті здійснюється з метою формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення. Виховна робота організовується відділом з організації виховної роботи зі студентами.

Основними завданнями роботи відділу з організації виховної роботи зі студентами є: