Фахівець з питань запобігання та виявлення корупції:

Пирха Михайло Анатолійович

Прийом громадян , здобувачів освіти та працівників Університету без попереднього запису та домовленостей у зручній час для відвідувачів, у робочі дні Сумського НАУ.

40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, кабінет № 317 (навчальний корпус № 2)

“Гаряча лінія” з питань звернень громадян про можливі факти корупції: (054) 70-11-08, внутрішній телефон: 198

Згідно з підпунктом 1 пункту 5 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 р. № 630, МОН з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах та організаціях, що належать до сфери його управління.

З метою оптимізації діяльності з протидії корупції в Сумському національному аграрному університеті наказом ректора затверджена посада фахівця з питань запобігання та виявлення корупції.

Фахівець з питань запобігання та виявлення корупції виконує свої повноваження відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів, а також прийнятих на їх основі нормативно-правових актів.

В своєї діяльності фахівець з питань запобігання та виявлення корупції також враховує практику міжнародних стандартів, визначених Конвенцією ООН проти корупції, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією, Цивільною конвенцією про боротьбу з корупцією, модельним кодексом поведінки державних службовців країн Ради Європи, рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема Групи держав проти корупції (GRECO) та Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP).

Основні завдання, функції та права фахівця з питань запобігання та виявлення Сумського національного аграрного університету визначені його Положенням, затвердженого наказом ректора університету № 335-К від 06 вересня 2021 р., що розроблено згідно з Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 р. № 277/21.

Політика діяльності фахівця з питань запобігання та виявлення корупції ґрунтується на положеннях Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2021-2023 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2021 р. № 353, погодженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 липня 2021 р. № 416/21 «Про погодження антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2021-2023 роки».

Посада фахівця утворена як функціонально незалежна одиниця з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом.

Фахівець з питань запобігання та виявлення корупції діє у відповідності до Положення про уповноважену особу (фахівця) з питань запобігання та виявлення корупції Сумського національного аграрного університету (затверджене наказом ректора Сумського НАУ від 06.09.2021 № 335-К) та посадової інструкції.

Фахівець з питань запобігання та виявлення корупції впроваджує Антикорупційну політику  Сумського НАУ та реалізує антикорупційні заходи, які скеровані на:

Діяльність фахівця з питань запобігання та виявлення корупції розповсюджується на всіх працівників Сумського національного аграрного університету, у тому числі на осіб, які проходять в Університеті навчальну/виробничу практику, а також на осіб, які працюють за договорами підряду, якщо ця умова в них передбачена.

Заборонено втручання у діяльність фахівця під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на фахівця обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань.

Ректор Сумського НАУ забезпечує гарантії незалежності фахівця від впливу чи втручання у його роботу інших фізичних та юридичних осіб.

Фахівець не розголошує інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, установлених законом.

Антикорупційна програма СНАУ на 2023-2024 роки
Наказ Про затвердження та введення в дію Антикорупційної програми Сумського НАУ на 2023-2024 роки
Положення про уповноважену особу (фахівця) з питань запобігання та виявлення корупції СНАУ

Наказ Про затверджения та введення в дію Положення про уповноважену особу (фахівця) з питань запобігання та виявлення корупції

Вступна кампанія 2022
Методичні матеріали
ПАМ’ЯТКА ДЕКЛАРАНТУ!
Повідомити про корупцію
Нормативно-правова база фахівця  з питань запобігання та виявлення корупції Сумського НАУ

 

Корисні посилання