Додатковий набір вступників-магістрів за кошти фізичних або юридичних осіб

Шановні вступники!

Сумський національний аграрний університет оголошує додатковий набір вступників для здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та / або юридичних осіб на денну форму навчання. Конкурсний відбір (додатковий набір за денною формою здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу) осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі диплому бакалавра (магістра, спеціаліста) вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073Менеджмент ОП Менеджмент організацій і адміністрування і ОП Адміністративний менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність здійснюється за результатами вступних випробувань та розгляду мотиваційних листів.Прийом заяв від вступників з 20 по 28 вересня (до 16:00);Проведення вступного фахового випробування для вступників з дипломами бакалавра 29-30 вересня (обов’язково при цьому у вступника повинні бути результати МТНК). Для вступників з дипломами спеціаліста/магістра проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та фахового вступного випробування 29-30 вересня;Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти 1 жовтня;Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та / або юридичних осіб до 4 жовтня (до 16:00);Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та / або юридичних осіб 5 жовтня.Конкурсний відбір (додатковий набір за денною формою здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу) осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі диплому бакалавра (магістра, спеціаліста) вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра за спеціальностями  101 Екологія; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 181 Харчові технології;  192 Будівництво та цивільна інженерія; 193 Геодезія та землеустрій; 201 Агрономія; 202 Захист і карантин рослин; 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і ОП Кінологія; 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство; 208 Агроінженерія; 211 Ветеринарна медициназдійснюється за результатами розгляду мотиваційних листів.Прийом заяв від вступників з 20 по 30 вересня (до 16:00);Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти 1 жовтня;Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та / або юридичних осіб до 4 жовтня (до 16:00);Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та / або юридичних осіб 5 жовтня.

Чекаємо на Вас для продовження навчання у стінах Сумського національного аграрного університету!