Стратегія розвитку Сумського національного аграрного університету на 2020-2025 роки

 

Статут Сумського національного аграрного університету
Антикорупційна діяльність
Кодекс академічної етики
Наказ про створення дисциплінарної комісії
Наказ про затвердження складу комісії з академічної етики
Наказ про затвердження порядку здійснення дисциплінарного провадження
Порядок здійснення дисциплінарного провадження
Порівняльна таблиця змін до Статуту Сумського національного аграрного університету, у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про освіту»
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Сумському національному аграрному університеті
Стратегія розвитку Сумського національного аграрного університету на 2015-2020 роки
Положення про організацію освітнього процесу в СНАУ

Наказ ООП

Концепція освітньої діяльності
Положення про конференцію трудового колективу СНАУ

Положення про конференцію трудового колективу СНАУ зі змінами 

Колективний договір
Положення про Раду ветеранів
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в СНАУ
Положення про наукові школи СНАУ
Наказ про організаційні заходи для попередження поширення коронавірусу
Нормативні документи щодо організації освітнього процесу та роботи Сумського НАУ в період карантину
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ НАУКОВИХ ПРАЦЬ У ВИДАННЯХ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE
Інструкція з діловодства