Статут Сумського національного аграрного університету
Порядок проведення конкурсу на посади НПП
Кодекс академічної етики
Наказ “Про створення комісії з академічної етики та затвердження її складу”
Концепція освітньої діяльності
Порівняльна таблиця змін до Статуту Сумського національного аграрного університету, у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про освіту»
Концепція освітньої діяльності Сумського національного аграрного університету
Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Сумському національному аграрному університеті
Стратегія розвитку Сумського національного аграрного університету на 2015-2020 роки
Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Сумського національного аграрного університету
Положення про освітній процес, Наказ ООП
Положення про конференцію трудового колективу СНАУ
Колективний договір
Положення про Раду ветеранів