Стратегія розвитку Сумського національного аграрного університету – для обговорення

Статут Сумського національного аграрного університету
Антикорупційна програма
Кодекс академічної етики
Наказ про створення дисциплінарної комісії
Наказ про затвердження складу комісії з академічної етики
Наказ про затвердження порядку здійснення дисциплінарного провадження
Порядок здійснення дисциплінарного провадження
Порівняльна таблиця змін до Статуту Сумського національного аграрного університету, у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про освіту»
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Сумському національному аграрному університеті
Стратегія розвитку Сумського національного аграрного університету на 2015-2020 роки
Положення про освітній процес, Наказ ООП
Концепція освітньої діяльності
Положення про конференцію трудового колективу СНАУ
Колективний договір
Положення про Раду ветеранів
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в СНАУ
Наказ про організаційні заходи для попередження поширення коронавірусу
Нормативні документи щодо організації освітнього процесу та роботи Сумського НАУ в період карантину
Наказ про продовження дистанційної роботи