Наказ про комісію з академічної етики
Положення про комісію з академічної етики
Наказ ректора “Про організацію та проведення виборів ректора СНАУ” від 22.01.2024 №47/од.
Наказ МОН “Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора СНАУ” від 16.01.2024 № 4-к-24
Стратегія розвитку Сумського національного аграрного університету на 2020-2025 роки
Sumy national agrarian university development Strategy for 2021-2025
Статут Сумського національного аграрного університету
Положення про ректорат Сумського НАУ
Антикорупційна діяльність
Кодекс академічної етики
Наказ про створення дисциплінарної комісії
Наказ про затвердження складу комісії з академічної етики
Наказ про затвердження порядку здійснення дисциплінарного провадження
Порядок здійснення дисциплінарного провадження
Порівняльна таблиця змін до Статуту Сумського національного аграрного університету, у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про освіту»
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Положення про планування видів робіт 2023
Стратегія розвитку Сумського національного аграрного університету на 2015-2020 роки
Про заборону та запобігання тютюнопаління у СНАУ
Про заборону вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у СНАУ
Положення про організацію освітнього процесу в СНАУ
Положення “Про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів інтересів у діяльності працівників СНАУ”
Наказ ООП
Концепція освітньої діяльності
Положення про конференцію трудового колективу СНАУ
Положення про конференцію трудового колективу СНАУ зі змінами 
Колективний договір
Положення про Раду ветеранів
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в СНАУ
Положення про наукові школи СНАУ
Наказ про організаційні заходи для попередження поширення коронавірусу
Нормативні документи щодо організації освітнього процесу та роботи Сумського НАУ в період карантину
Положення про преміювання працівників Сумського національного аграрного університету за публікацію наукових праць у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science
Інструкція з діловодства
Наказ Про затвердження та введення в дію Положення “Про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників СНАУ” №23-к від 01.02.2022
Наказ № 26-К від 01.02.2022 р “Про затвердження  та введення в дію Порядку відсторонення від роботи працівників Сумського НАУ, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння” 
Порядок відсторонення від роботи працівників Сумського національного аграрного університету, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння відповідно до Наказу № 26-К від 01.02.2022 р.
Наказ про посилення контролю та використання електронагрівальних приладів 
Наказ щодо безпеки житєдіяльності учасників освітнього процесу на час зимових канікул 
Нормативні документи щодо організації освітнього процесу 2022-2023 навчального року
Наказ Про створення Комісії з питань біоетики
Наказ Про введення в дію Положення про комісію з питань біоетики у СНАУ
Положення про факультети