Статут профспілки студентів та аспірантів СНАУ
Положення ППО студентів та аспірантів СНАУ
Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”