SUMY NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY DEVELOPMENT STRATEGY for 2021-2025
Стратегія Сумського національного аграрного університету на 2021 – 2025 роки
Брендбук СНАУ

Сумський національний аграрний університет – багатогалузевий вищий навчальний заклад, що проводить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, у тому числі доктора філософії, проводить прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинену інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та проводить культурно-просвітницьку діяльність.

Університет заснований у 1977 році. Сумський національний аграрний університет за час функціонування накопичив багатий досвід і сформував творчий, кадровий, науково-методичний потенціал, достатній для виконання ролі провідного національного науково-дослідницького регіонального освітнього центру.Це єдиний у регіоні вищий навчальний заклад природничого спрямування, якому присвоєно статус національного.