Кодекс академічної доброчесності
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Сумському НАУ
Положення про порядок перевірки академічних текстів на унікальність
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
Аналіз перевірки випускних робіт на ознаки плагіату
Перевірка на унікальність: алгоритм дій
Plagiarism check algorithm
Наказ № 514-к Про внесення змін до положення та введення в дію
Наказ № 526-к від 14.12.20 р. Про встановлення вартості