Чергове засідання Вченої ради провели на базі Сумського національного аграрного університету 27 лютого 2023 року у змішаному форматі.

Спершу ректор СНАУ, академік НААН України Володимир ЛАДИКА вручив подяки Міністерства освіти та науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків Н.М. Журбенко, Л.І. Калачевській, Н.В. Колодненко та А.М. Розуменко.

Члени Вченої ради сформували лічильну комісію у складі Колодненко Наталії Володимирівни, Скляр Вікторії Григорівни, Сергієнка Віктора Олександровича, щоб провести голосування конкурсних справ згідно з порядком денним. Було затверджено всі протокольні рішення.

Порядок денний:

1. Про «Стратегію мовної підготовки здобувачів освіти та викладачів Сумського НАУ на 2023-2025 рр» (доповідала: завідувачка кафедри іноземних мов  Т. І. Клочкова)
2. Про результати роботи в 2022 році та перспективи розвитку факультету будівництва та транспорту (доповідала: декан факультету будівництва і транспорту  Л. А.Циганенко)
3. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 навчального року (доповідала: завідувач навчального відділу Н. В. Колодненко)
4. Про стан та шляхи покращення практичної підготовки студентів та перспективи співпраці з агробізнесом (доповідав: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи      І.М. Коваленко)
5. Про підсумки 2022 фінансового року та затвердження фінансового плану на 2023 рік (доповідав: проректор з економічної та господарської діяльності М.П. Коваленко)

Заслухавши доповіді, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення, котрі занесені до протоколу.