Методичні видання

Відкриті заняття
Види та форми семінарських занять
Методика підготовки та  проведення лекцій
Науково-методичне забезпечення навчального процесу

План роботи

План роботи методичної ради на 2019-2020 н.р.
План підготовки навчально-методичних видань на 2019-2020 н.р.

Графіки

Графік проведення відкритих занять в осінньому семестрі 2019-2020 н.р.
Графік проведення відкритих занять в весняному семестрі 2019-2020 н.р.

Зразки нових документів

Рекомендації щодо підготовки НМК
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів (чи магістрів)
Робоча програма навчальної дисципліни

Критерії оцінок

Коментар щодо розподілу балів системи ЄКТС за результатами навчання
Критерії оцінки знань студентів