Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Експертні висновки галузевих експертних рад (ГЕР)
Звіти експертних груп національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітніх програм
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати проведення акредитації
Результати акредитації чеської агенції якості
Програми візитів експертних груп (ЕГ)