Випуск магістрів інженерно-технологічного факультету