Для участі в творчому конкурсі для вступу на спеціальність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 191 «Архітектура та містобудування», на місця державного замовлення потрібно зареєструватись в період з 20 червня по 16 липня 2022 року.

Реєстрація можлива особиста, при цьому вступники подають:

Документи приймаються в приймальній комісії Сумського НАУ, аудиторія 132 (корпус будівельного факультету) кожного дня з 9 до 16.00.

Для уникнення черг та очікування – прохання попередньо погодити час свого прибуття з Писарєвою Іриною Сергіївною, технічним секретарем спеціальності «Архітектура та містобудування» за телефоном 0662573113.

Також можливо надіслати на електронну адресу приймальної комісії Сумського НАУ pk_snau@ukr.net лист з сканованими копіями або фотокопіями:

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові та спеціальність на яку Ви вступаєте (наприклад Матузний Олександр Петрович, Архітектура), а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності) (наприклад, Прошу розглянути мою заяву, та зареєструвати мене для складання ТК. Матузний Олександр Петрович, ідент. номер 2432109999).

Кольорову фотокартку розміром 3х4 із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника можна також донести до ПК в день складання ТК.

Творчий конкурс буде проводитись згідно із затвердженим графіком: перший потік 8 липня ауд. 428е. на 09.00 другий потік 18 липня ауд. 428е. на 09.00

Для допуску на пункт проведення конкурсу вступник має пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, а також екзаменаційний листок, який він отримує після реєстрації у приймальній комісії.

Важливо, що реєстрація та складання творчого конкурсу не є фактом подачі заяви на вступ до СНАУ. При умові успішного складання творчого конкурсу вступник має подати заяву на вступ, в період з 29 липня по 23 серпня, на цю ж спеціальність через електронний кабінет.

Реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах для вступу на спеціальність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 191 «Архітектура та містобудування», на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб:

Творчий конкурс буде проводитись згідно із затвердженим графіком: перший потік 12 серпня ауд. 428е. на 09.00 другий потік 16 серпня ауд. 428е. на 09.00

16 вересня буде проведена ще одна додаткова сесії творчого конкурсу для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.