Бакалаври

Програми творчого конкурсу для осіб, що вступають на спеціальність «Архітектура та містобудування» за ступенем вищої освіти «Бакалавр» на базі повної середньої освіти

Програми  індивідуальної усної співбесіди

Магістри

Програми  індивідуальної усної співбесіди

Програми фахового вступного іспиту для осіб, що вступають на ос “магістр”