Бакалаври

4. Програми письмового фахового екзамену для осіб які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають за скороченим терміном підготовки за ступенем вищої освіти «Бакалавр».
5. Програми фахових вступних випробувань для осіб, що вступають на другий курс (з нормативним терміном навчання) за ступенем вищої освіти «Бакалавр»
6. Програми фахових вступних випробувань для осіб, що вступають на третій курс (з нормативним терміном навчання) за ступенем вищої освіти «Бакалавр»
7. Програми співбесід з фахових вступних випробувань для іноземців, що вступають на другий (з нормативним терміном навчання) за ступенем вищої освіти «Бакалавр»

Магістри

10. Програми додаткових вступних випробувань для осіб, що вступають на ОС «Магістр» на основі освітнього ступеню бакалавр, спеціаліст, магістр, здобутого за іншою спеціальністю
11. Програми фахових вступних випробувань для осіб, що вступають на ОС «Магістр»
12. Програми фахових вступних випробувань (співбесіди) з іноземцями, що вступають за ОС «Магістр» мовами навчання (російська, англійська).